אודותינו

איגוד החברות הציבוריות

איגוד החברות הציבוריות הוקם בשנת 1991 ,כארגון המייצג של כלל החברות הציבוריות בישראל. האיגוד משפיע על עתיד עיצוב שוק ההון הישראלי ופועל ליצירת סביבה עסקית יציבה ותומכת, תוך דגש על התרומה של החברות הציבוריות לכלכלה ולחברה הישראלית. האיגוד מתמחה בדיני חברות ודיני ניירות ערך, מספק מעטפת משפטית לחברות הציבוריות, מייצג את האינטרסים של החברות הציבוריות והמגזר העסקי מול משרדי הממשלה, ועדות הכנסת, רשות ני"ע, רשות שוק ההון והבורסה, ופועל נגד עודף רגולציה על החברות. בתחילת משבר הקורונה האיגוד פעל להקלות לחברות הציבוריות ולייצוב שוק ההון, בהמשך, עם הקמתה של הממשלה החדשה ובניית התקציב וחוק ההסדרים פעל האיגוד בוועדות הכנסת השונות למניעת רגולציה נוספת על החברות. חלק מההישגים הבולטים של האיגוד בשנים האחרונות הם המעבר מ-4 דוחות כספיים ל-2 בשנה לחברות קטנות ובינוניות, הקלות באחריות נושאי משרה במסגרת חוק חדלות פירעון, מעבר לרגולציה וולנטרית )ולא מנדטורית( בתחומי ה-ESG וה-iXBRL ,הקמת והפעלת איגוד הדירקטורים יחד עם שותפים מהמגזר העסקי והאקדמיה, קידום תחום ה-IR , הצלחה במאבק נגד הרחבת הגבלת השכר לכלל החברות, ריסון המונופול בזירת חברות הייעוץ למוסדיים, הכרה בהוצאות הנפקה, הקלות לחברות דואליות חקיקת חוק עקרונות האסדרה על מנת שרגולציות חדשות יעברו מבחני RIA (כולל בדיקות עלות תועלת)

מבנה אירגוני

יו”ר האיגוד הוא גדעון תדמור יו”ר שותפות הנפט נאויטס פטרוליום ואחד ממייסדי תעשיית הנפט והגז במזרח הים התיכון. מנכ”ל איגוד החברות הציבוריות הוא עו”ד וכלכלן אילן פלטו, שמילא שורה של תפקידים בכירים במערכת הבנקאית ושימש כיועץ הכלכלי של ראשי הממשלה יצחק רבין ושמעון פרס.

לאיגוד החברות הציבוריות ועד מנהל, שנבחר אחת לשלוש שנים, ובו שורה של אישים בכירים מקרב החברות הציבוריות ושוק ההון הישראלי.