ועדת ביקורת

יעקב פרידגוט ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ
נדב כהן איירטאצ' סולאר בע"מ
רון מירון מטריקס אי.טי.