פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

IIRF - Israel Investor Relations Forum הפורום הישראלי לקשרי משקיעים מבית איגוד החברות הציבוריות

הפורום הישראלי לקידום קשרי המשקיעים בישראל מבית איגוד החברות הציבוריות, הינו גוף מקצועי וייחודי בישראל המאגד את קהילת קשרי המשקיעים בישראל ושם לו למטרה להוביל ולקדם את תחום קשרי המשקיעים בישראל מתוך ההבנה כי התנהלות קשרי משקיעים נכונה עשויה לספק ערך משמעותי לחברות בפרט ולשוק ההון ולמגזר העסקי בישראל בכלל. לתחום קשרי המשקיעים תרומה משמעותית בהגדלת השקיפות והאמינות של החברות ובחשיפת והנגשת המידע לציבור המשקיעים הקיים והפוטנציאלי. הפורום מציב את ישראל לצד מדינות רבות בעולם בהן פועלים פורומים ואיגודים דומים ומקדם סטנדרטים בינלאומיים המקובלים בעולם המערבי. חברי הפורום הינם מנהלים בכירים ומקבלי החלטות במשק הישראלי, מנהלי קשרי משקיעים בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות ומשמש בית מקצועי לקהילת קשרי המשקיעים בישראל הכוללת:

 • מנהלי קשרי משקיעים בחברות ישראליות
 • מנהלים בכירים העוסקים בתחום קשרי המשקיעים בחברות ישראליות נסחרות בארץ ובחו"ל, חברות ממשלתיות ובחברות פרטיות: מנכ"לים, מנהלי כספים, מנהלי פיתוח עסקי, מנהלי יחסי ציבור, מנהלי שיווק, יועצים משפטיים, מנהלי אחריות תאגידית ועוד

הפורום מזמין לפעילויותיו גם מקבלי החלטות בשוק ההון הישראלי, כמו: משקיעים מוסדיים – כולל מנהלי השקעות, אנליסטים, מנהלי מחקר בגופים מוסדיים, חברי דירקטוריון בחברות ישראליות, כתבים כלכליים וכתבי שוק ההון, מוסדות רגולציה בתחומי שוק ההון ועוד.

חזון ומטרות הפורום

חזון: ליצור גוף מקצועי מוביל בעל השפעה לקידום תחום קשרי המשקיעים בסביבה עסקית מקצועית במשק הישראלי והגלובלי, תוך יצירת סביבה תומכת צמיחה במשק הישראלי וייצוג הגורמים העוסקים בתחום קשרי משקיעים בפני השוק ובעלי העניין השונים.

מטרות:

 • קידום תחום קשרי המשקיעים במשק הישראלי, בחברות הישראליות ובקרב הקהילה העסקית. ועידוד פעילות קשרי משקיעים במשק העסקי .
 • לתרום לשיפור האיכות, המצוינות והמודעות לתחום קשרי המשקיעים בסביבה העסקית בישראל
 • לשמש "בית מקצועי" , מרכז ייעוץ ותמיכה לכל העוסקים ב- IR בישראל אשר ילווה אותם בעבודתם היומיומית ,ישמש פלטפורמה להעשרה, הרחבת והעמקת הידע, להתייעצות, למידה, הכשרה, קביעת נורמות מקצועיות, יצירת פתרונות משותפים והקניית כלים מקצועיים לקראת אירועים עתידיים במשק העסקי בישראל ובעולם שעשויים להשפיע על התחום.
 • קידום מעמד ה- IR בחברות, ברמה הפנים ארגונית (בפני ההנהלות בחברות ובפני עמיתים העוסקים בתחומים משלימים כמו PR , שיווק וקשרי קהילה) קידום קריירה ובמה ציבורית מקצועית לכל העוסקים בתחום בישראל
 • לשפר את מערך היחסים שבין החברות הרשומות למסחר בבורסות חו"ל ובבורסה בתל-אביב, לבין בעלי המניות, משקיעים פוטנציאליים, בעלי עניין והעולם העסקי.
 • להעלות את הרמה המקצועית של העוסקים בקשרי משקיעים תוך קביעת סטנדרטים אתיים ומקצועיים.
 • לשמש כגוף חונך בנושא קשרי משקיעים לחברות צעירות ולמנהלי IR בראשית דרכם

פעילויות הפורום כוללות :

 • העשרה מקצועית
 • סמינרים, סדנאות, כנסים ומפגשים מקצועיים
 • פלטפורמה ל"סיעור מוחות" התייעצות מקצועית ושיתוף אתגרים ודילמות מקצועיות
 • מחקרים וניירות עמדה
 • מסלולי הכשרה מקצועית
 • שיתופי פעולה מקצועיים עם גופים מובילים במשק הישראלי והגלובלי
 • סיוע בגיוס, אפיון והגדרת תפקיד מנהלי קשרי משקיעים בחברות

הפורום החל את פעילותו הממוסדת באוקטובר 2019 ופועל תחת תכנית עבודה ממוקדת בהתאם למטרות הפורום. הפורום פועל במסגרת איגוד החברות הציבוריות ובשיתוף פעולה עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב ומעניק ערך מוסף משמעותי לחברי הפורום, לחברות ציבוריות ,חברות פרטיות בצמיחה ולקהילה העסקית בישראל.

את הפורום מלווה ועדת היגוי מקצועית הכוללת מנהלים בכירים בתעשייה.  

הנהלת הפורום

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

אילן פלטו – מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות 

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

איריס גולני, מנהלת פורום IR של איגוד החברות הציבוריות.

חברי ועדת ההיגוי (בהתנדבות)

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

דניאלה פיין, מנהלת קשרי משקיעים, קבוצת שטראוס

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

יעל אשמן, מנהלת קשרי משקיעים, טבע

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

מורן מאיר ברס, מנהלת פעילות פירמת קשרי משקיעים אמריקאית, LifeSci Advisors בישראל

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

רמי רוזן, סמנכ"ל קשרי משקיעים, AppsFlyer

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

חני שטרית בך, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המחלקה הכלכלית, הבורסה לניירות ערך

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

רמי מאירסון, מנהל קשרי משקיעים, אלביט מערכות

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

אורנה גורן, מנהלת יחידת דוברות ויחסי ציבור, הבורסה לניירות ערך

פורום IR - הפורום הישראלי לקשרי משקיעים