עודכן תגמול הדחצ"ים - (הצמדה למדד)

הרשמה לניוזלטר

הצטרפו לניוזלטר של איגוד החברות הציבוריות והישארו מעודכנים

יצירת קשר

פורסמו ברשומות עדכון מספרי (לנוכח הצמדה מדדית) לסכומים הנקובים בתקנות גמול דח"צים (תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000)).

לנוחותכם לחצו כאן לסכומים המעודכנים.