פגישה עם רשות ני"ע

הרשמה לניוזלטר

הצטרפו לניוזלטר של איגוד החברות הציבוריות והישארו מעודכנים

יצירת קשר

השבוע קיימנו פגישה שוטפת עם בכירי רשות ני"ע, כחלק משגרת המפגשים הקבועים שלנו עם
הרגולטורים הפעילים בשוק ההון.
העלינו בפניהם מספר דרישות ובקשות, רובן המוח לט מתבסס על בקשות ישירות של חברי האיגוד:
1. הותרת דיווח ה- IXBRL במתכונת וולונטרית ולא כופה;
2. הרחבת ההגדרה של 'תאגיד קטן' כך שיותר חברות תוכלנה ליהנות מהקלות ברגולציה;
3. ריווח משך הזמן הנדרש לאישור מדיניות תגמול (או אפילו אימוץ מדיניות של אישור חד פעמי שאין
צורך לחדשו)
4. קידום הפטור לחברות דואליות מהנגשת דיווחי חברות
5. ריווח הדרישה לביצוע סקר ציות לתוכנית האכיפה הפנימית כל ארבע שנים;
6. הפחתת תדירות הדיווח של היווצרות מניות רדומות (ת - 85) במסגרת תכנית רכישה
7. הפחתת תדירות הדיווח של ת-126 (מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון) לתאגיד שסך
ההתחייבויות שלו נמוך.
נשמח לקבל פניות נוספות של בקשות להקלות ברגולציה, בהיבטים המטרידים אתכם בעשייה היום
יומית.
נמשיך לפעול כדי לקדמן ולייצר לתאגידים המדווחים והציבוריים סביבת פעילות אוהדת.

 

 

דילוג לתוכן